Companies

Angus Energy

Cuadrilla

Egdon Resources

Europa Oil & Gas

IGas

Ineos

Perenco

Rathlin Energy

Third Energy

UK Oil & Gas

Union Jack Oil